Ogłoszenia  |  Kwiaty  |  Plan zagospodarowania


Ogłoszenia duszpasterskie: od 26 października do 2 listopada 2014 r. - 30 Tydzień zwykły
1. Kończy się miesiąc różańcowy. Różaniec dla młodzieży i starszych codziennie o g. 17:30 (pół godziny przed Mszą św. wieczorną – do piątku włącznie). Nabożeństwo różańcowe dla dzieci od poniedziałku do piątku włącznie w kościele o g. 16:30. W tym tygodniu spotkania Żywego Różańca.
2. Dzisiaj podczas Mszy św. o g. 11:30 poświęcenie różańców dzieciom I-Komunijnym. Dzisiaj po Mszy o 11:30 spotkanie dla rodziców dzieci I-Komunijnych. Następna nauka do I-Komunii w sobotę 8 XI o g. 9:00.
3. W poniedziałek 27 X - rocznica nominacji biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny (2012), którego Bóg niech zachowa w najdłuższe lata.
4. W poniedziałek o 18:00 Msza św. w int. pielgrzymów, którzy byli na Jasnej Górze. Po Mszy spotkanie w plebanii.
5. We wtorek 28 X - święto Śś. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów.
6. Spowiedź dla wszystkich chętnych przed uroczystością Wszystkich Świętych – w piątek 31 X od g. 16:00 – 18:00. W piątek 31 X (już na tydzień przed I-piątkiem m-ca) odwiedzimy chorych: od 8:30 ks. prob. (Starogard Gd., Koteże ul. Podmiejska, Rokocin ul. Ziołowa 9 oraz Dąbrówka), a od 15:00 ks. wik (Koteże Os. Leśne, Koteże wieś, Rokocin ul. Letnia oraz Ziołowa 28 A).
7. W piątek 31 X na Msze św. o g. 18:00 zapraszamy wszystkich kandydatów, ministrantów, lektorów i ceremoniarza. Po Mszy zbiórka obowiązkowa dla wszystkich.
8. Badanie praktyk religijnych z niedzieli 19 X: na Mszach było 766 osób spośród 2.627 wiernych, tj. 29,16 % wiernych parafii (mniej niż w ubiegłym roku o 0,04 %). U Komunii św. było 369 osób, tj. 48,17 % obecnych na Mszach tego dnia (więcej niż w ubiegłym roku o 1,90 %).
9. Za tydzień kolekta diecezjalna.
10. Wolne intencje mszalne: o g. 18:00 - w czwartek oraz w piątek.
11. W sobotę 1 XI Uroczystość Wszystkich Świętych. Nie jest w ona pierwszym rzędzie świętem zmarłych, choć nawiedzamy cmentarze, lecz wspominaniem tych, którzy już osiągnęli świętość. Msze św. w naszym kościele: o g 8:00, 10:00, 11:30 i 18:00. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. Od g. 7:00 do 8:00 Jerycho Różańcowe. O g. 8:00 „Msza św. wynagradzająca za grzechy bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach”.
12. Nabożeństwa za zmarłych na cmentarzach 1 XI: a) w Suminie /ks. prob./ o g. 14:00 różaniec w kościele, procesja, kazanie, Msza św. w kościele, b) w Łapiszewie o g. 14:30 /ks. wik./, c) na Starym Cmentarzu o g. 14:30 rozpoczęcie procesji, a zakończenie na Nowym Cmentarzu, gdzie okolicznościowe kazanie. Na cmentarzach zbierane są ofiary na utrzymanie cmentarzy.
13. W niedzielę 2 XI - wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny, który jest poświęcony wspomnieniu zmarłych. Msze św. w naszym kościele: o g. 8:00, 10:00, 11:30 i 18:00. Tego dnia trzy Msze może sprawować każdy kapłan: jedną we własnej int. lub ofiarodawcy, jedną za wszystkich wiernych zmarłych oraz jedną za zmarłych wg intencji Ojca Św.
14. 1 XI po południu oraz 2 XI przez cały dzień w każdym kościele oraz kaplicy publicznej i półpublicznej można uzyskać odpust zupełny za zmarłych. Odpust zupełny za zmarłych można również uzyskać w dniach od 1 do 8 listopada (codziennie jeden raz) za pobożne nawiedzenie cmentarza oraz odmówienie – choćby tylko w sposób duchowy – jakiejkolwiek modlitwy w intencji zmarłych.
15. Na oknach zostały wyłożone kartki, na które możemy wpisać imiona i nazwiska swoich zmarłych na Zdrowaśki roczne lub jednorazowe. Zdrowaśki roczne – wpisuje do zeszytu ks. proboszcz: ofiara 20 zł od duszy za całoroczne odmawianie przed Mszą o g. 10:00. Na Zdrowaśki jednorazowe są ofiary dobrowolne (można wrzucać w kopercie do skarbonki św. Antoniego): będą odmawiane w Dzień Zaduszny po Mszach świętych oraz w oktawie Dnia Zadusznego po Mszy św. wieczornej.
16. Prasa religijna: „Pielgrzym”, „Mały Pielgrzym” (temat – światło), „L`Osservatore Romano”, „Wzrastanie”, kalendarze, film o bł. ks. Jerzym Popiełuszko.
17. W środę 12 XI na Sali OSiRu koncert ”Golec uOrkestry”. Wejściówki-cegiełki w cenie 20 zł do nabycia w zakrystii lub biurze parafii. Niepełnosprawni gratisowo – tylko odbierają wejściówkę i wpisują się na listę. Koncert będzie wotum wdzięczności za dar św. Jana Pawła II. Dochód na budowę krzyża przy parafii Miłosierdzia Bożego.
18. 26 X to Światowy Dzień Donacji i Transplantologii. Świadome dawstwo narządów, szpiku oraz krwi jest ratunkiem dla potrzebujących ale okazją okazania miłości drugiemu człowiekowi.
19. Policja przestrzega przed oszustami, którzy wyłudzają pieniądze, podając się za kogoś bliskiego, w tzw. metodzie „na wnuczka”, za instalatora, czy przedstawiciela administracji publicznej. W razie podejrzeń dzwonić na 997 lub 112. Policjanci przypominają o obowiązku noszenia elementów odblaskowych przez pieszych, gdy poruszają się oni drogą po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.
Dodano: 26 10 2014 Autor: parafia
INTENCJE Mszalne od 26 października do 2 listopada 2014 r. - 30 Tydzień zwykły
26.10. – 30 Niedziela zwykła:
8:00 O zdanie egzaminu dla Patrycji – ks. wik.
10:00 Za Parafian – ks. prob.
11:30 ++ za zmarłych rodziców Władysławę i Marcina Gierszewskich – ks. wik.; podczas
Mszy poświęcenie różańców dzieciom I-Komunijnym
18:00 + Bronisław Landowski – ks. prob.
27.10. – poniedziałek: rocznica nominacji biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny (2012), którego
Bóg niech zachowa w najdłuższe lata
16:30 Różaniec dla dzieci – ks. wik.; 17:30 Różaniec dla młodzieży i starszych – ks. prob.
18:00 1/ W int. pielgrzymów, którzy byli na Jasnej Górze, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze - ks. prob.
2/ O nawrócenie i siłę do walki z chorobą - ks. wik.
18:30 Spotkanie dla pielgrzymów będących na Jasnej Górze - w plebanii
28.10. – wtorek: Śś. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów, święto
9:00 O błog. Boże i opiekę Matki Bożej oraz patronów – dla Taty w Dniu Imienin – ks. prob.
16:30 Różaniec dla dzieci – ks. wik.; 17:30 Różaniec dla młodzieży i starszych – ks. prob.
18:00 1/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Teresy i Dariusza w 25 rocz. ślubu – ks. prob.; Koronka do Miłosierdzia Bożego
2/ + Jadwiga Lewandowska w rocz. śm. - ks. wik.
29.10. – środa:
16:30 Różaniec dla dzieci – ks. wik.; 17:30 Różaniec dla młodzieży i starszych – ks. prob.
18:00 1/ + Zdzisława Wiciak – int. od Róży Sługi Bożego ks. Henryka Szumana, do której
należała - ks. wik.; Nowenna do MBNP
2/ O szczęśliwy przelot, pobyt i powrót - ks. prob.;
Po Mszy Żywy Różaniec – omówienie intencji modlitewnych na listopad
30.10. – czwartek:
16:30 Różaniec dla dzieci – ks. wik.; 17:30 Różaniec dla młodzieży i starszych – ks. prob.
18:00 1 W int. ks. Krzysztofa – o potrzebne łaski i dary Ducha Św. - ks. prob.
2/ ………………………………………………………………….. /int. wolna/ - ks. wik.
31.10. – piątek:
odwiedziny chorych: od 8:30 – ks. prob.; od 15:00 – ks. wik.
16:00 - 18:00 spowiedź dla chętnych przed uroczystością Wszystkich Świętych
16:30 Różaniec dla dzieci – ks. wik.; 17:30 Różaniec dla młodzieży i starszych – ks. prob.
18:00 1/ O zdrowie i błogosławieństwo Boże - ks. wik.
2/ ………………………………………………………………….. /int. wolna/ - ks. prob.
Na Mszę św. o 18:00 przychodzą wszyscy kandydaci, ministranci, lektorzy i ceremoniarz;
Po Mszy obowiązkowa dla wszystkich zbiórka

01.11. – sobota: Uroczystość Wszystkich Świętych
7:00 adoracja Jerycha Różańcowego – wspólny różaniec – ks. prob.
8:00 Msza św. wynagradzająca za grzechy bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych
wizerunkach – ks. wik.
10:00 O zdrowie dla Ireny – ks. prob.
11:30 ++ Brunon, Małgorzata i Kazimierz Chwaszczyńscy oraz Franciszka i Władysław Klaman – ks.
wik.
14:00 różaniec w kościele w Suminie, procesja, kazanie, Msza św. w kościele
14:30 rozpoczęcie procesji na Starym Cmentarzu, a zakończenie na Nowym Cmentarzu
14:30 procesja na Cmentarzu Łapiszewo
18:00 Za Parafian – ks. prob.

02.11. – Niedziela zwykła. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny; kol. diec.
8:00 1/ Za wszystkich wiernych zmarłych i w int. Parafian – ks. prob. + Różaniec - Zdrowaśki
2/ Za wszystkich wiernych zmarłych – ks. wik.
10:00 1/ Iwona Czarnecka – ks. wik. + Różaniec - Zdrowaśki
2/ Za zmarłych według int. Ojca Świętego – ks. prob.
11:30 Za zmarłych według int. Ojca Świętego – ks. wik.+ Różaniec - Zdrowaśki
Żywy Różaniec dzieci za tydzień – 7 XI
18:00 + Edmund Peka w 11 rocz. śm. – ks. prob. + Różaniec - Zdrowaśki; po Mszy Róża św. Jana
Pawła II – w salce
Dodano: 26 10 2014 Autor: parafia
Ogłoszenia duszpasterskie od 19 do 26 października 2014 r. - 29 Tydzień zwykły
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Misyjny, który potrwa do soboty 25 X. Kolekta dzisiejsza na cele misyjne. Wspierajmy misje modlitwą i ofiarą. O 16:00 różaniec w kościele w intencji misji, a po nim w salce film pt. „Nadzieja z Beninu”.
2. Dzisiaj o 13:30 dodatkowa Msza z chrztem.
3. Dzisiaj badanie praktyk religijnych – dziękuję młodzieży oraz Radzie Duszpasterskiej za pomoc w liczeniu.
4. Trwa miesiąc różańcowy. Różaniec dla młodzieży i starszych codziennie o g. 17:30 (pół godziny przed Mszą św. wieczorną). Nabożeństwo różańcowe dla dzieci od poniedziałku do piątku włącznie o g. 16:30.
5. Dzisiaj pan Szafarz zaniesie chorym Komunię św.
6. W poniedziałek 20 X – wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera; rocz. męczeńskiej śmierci Kapłanów Pelplińskich w r. 1939; dzień modlitw w int. uczelni katolickich.
7. W poniedziałek 20 X o g. 19:00 w plebanii – spotkanie dla pielgrzymów, którzy udadzą się do Fatimy i Lourdes w 2015 r. Na spotkaniu będzie przedstawiciel Biura Kaszub Travel. Należy przynieść zaliczkę: 1.000 zł. Pielgrzymkę organizujemy z parafią NSPJ. Kilkanaście miejsc jest jeszcze wolnych.
8. Dekanat Starogardzki wraz ze wspólnotami religijnymi organizuje całotygodniowe Jerycho Różańcowe. Jest to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni od 20-27 X br. w wyznaczonych kościołach naszego miasta. W naszej parafii od wtorku 21 X (godz. 18:00) do środy 22 X (godz. 18:00). Modlić się będziemy w int. naszego miasta, Kościoła i Ojczyzny, za prześladowanych chrześcijan i o pokój na świecie i Ukrainie. Bardzo proszę, aby zapisywać się w zakrystii, w jakich godzinach przyjdziecie na to czuwanie. Szczególnie zachęcam grupy modlitewne (KSM, ministrantów, Żywy Różaniec, Grupę Modlitewną św. o. Pio, Gniazda Modlitwy dzieci). W czasie czuwania wyłożona będzie księga do zapisywania szczegółowych intencji, w których będzie odprawiona Msza św. na zakończenie czuwania w naszej parafii. Ofiary na tę Mszę prosimy wrzucać do skarbonek. Jedynie modlitwą, postem i pokutą można powstrzymać szalejące zło. Nie może Ciebie zabraknąć na tej adoracji. Niech będzie to także nasza doroczna wieczna adoracja.
9. W środę 22 X w liturgii wspomnienie św. Jana Pawła II. Tego dnia po Mszy o 18:00 w plebanii – spotkanie Grupy Modlitewnej św. o. Pio.
10. Nauka do I-Komunii w sobotę 25 X o g. 9:00. W niedzielę 26 X podczas Mszy św. o g. 11:30 poświęcenie różańców dzieciom I-Komunijnym.
11. Wolne intencje mszalne – w poniedziałek i we wtorek o g. 18:00, a w niedzielę 26 X o g. 8:00.
12. Zbiórka do puszek na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – wyniosła 418 zł. Bóg zapłać.
13. Na oknach zostały wyłożone kartki, na które możemy wpisać imiona i nazwiska zmarłych na Zdrowaśki roczne lub jednorazowe. Zdrowaśki roczne – wpisuje do zeszytu ksiądz proboszcz: ofiara 20 zł od duszy za całoroczne odmawianie przed Mszą o g. 10:00. Na Zdrowaśki jednorazowe są ofiary dobrowolne – można wrzucać do skarbonki św. Antoniego: będą odmawiane w Dzień Zaduszny po Mszach świętych oraz w oktawie Dnia Zadusznego.
14. Prasa religijna: „Droga”, „W Rodzinie”.
15. Spotkanie zespołu muzycznego - w poniedziałek o g. 18:30 w kościele; Gniazda Modlitwy św. o. Pio dla dzieci - w piątek 24 X o g. 17:00 w salce; KSM – w sobotę 25 X o g. 13:00 w salce.
Dodano: 19 10 2014 Autor: parafia
INTENCJE Mszalne od 19 do 26 października 2014 r. - 29 Tydzień zwykły
19.10. – 29 Niedziela zwykła: kolekta na cele misyjne; 19-25 X Tydzień Misyjny; badanie praktyk
religijnych
8:00 O błog. Boże i zdrowie dla członkiń Żywej Róży, a dla zmarłych o łaskę nieba – od Róży
św. Barbary z Koteż – ks. prob.
10:00 + Salomea Konwalska w 8 rocz. śm. – ks. wik.
11:30 ++ za Stefanię i Adriano Fabrello, Annę Draszanowską – ks. wik.
13:30 W int. chrzczonych dzieci, rodziców i chrzestnych – ks. wik.
16:00 Różaniec w intencji misji, a po nim w salce film
18:00 Za Parafian – ks. prob.

20.10. – poniedziałek: św. Jana Kantego, prezbitera; rocz. męczeńskiej śmierci Kapłanów
Pelplińskich w r. 1939; dzień modlitw w int. uczelni katolickich
16:30 Różaniec dla dzieci – ks. wik.; 17:30 Różaniec dla młodzieży i starszych – ks. wik.
18:00 1/ …………………………………………………………………. /int. wolna/ - ks. wik.
2/ ………………………………………………………………….. /int. wolna/ - ks. prob.
18:30 Spotkanie zespołu muzycznego w kościele
19:00 Spotkanie w plebanii dla pielgrzymów udających się w 2015 r. do Fatimy i Lourdes

21.10. – wtorek: bł. Jakuba Strzemię, Biskupa
16:30 Różaniec dla dzieci – ks. wik.; 17:30 Różaniec dla młodzieży i starszych – ks. prob.
18:00 1/ O udane operacje dla Marii i Urszuli oraz o zdrowie dla Piotra – ks. prob.; Koronka do Miłosierdzia Bożego
2/ …………………………………………………………………. /int. wolna/ - ks. wik.
Po Mszy św. rozpoczęcie adoracji Jerycha Różańcowego, a zakończenie w środę przed Mszą o 18:00 (24 godz.)

22.10. – środa: św. Jana Pawła II
16:30 Różaniec dla dzieci – ks. wik.; 17:30 Różaniec dla młodzieży i starszych – ks. wik.
18:00 1/ W int. zapisanych w księdze adoracji Jerycha Różańcowego oraz w int. Grupy
Modlitewnej św. o. Pio - ks. prob.; Nowenna do MBNP
2/ Gabriela i Janusz – 37 rocz. ślubu - ks. wik.
Po Mszy św. spotkanie Grupy Modlitewnej św. o. Pio – w plebanii

23.10. – czwartek:
16:30 Różaniec dla dzieci – ks. wik.; 17:30 Różaniec dla młodzieży i starszych – ks. wik.
18:00 1/ W int. ks. Krzysztofa – o potrzebne łaski i dary Ducha Św. - ks. wik.
2/ W pewnej intencji - ks. prob.

24.10. – piątek:
16:30 Różaniec dla dzieci – ks. prob.; 17:30 Różaniec dla młodzieży i starszych – ks. prob..
18:00 O Boże błog. przez Serce Maryi dla członków Żywej Róży św. o. Pio w dniu 10-tej
rocz. powstania Róży oraz o życie wieczne dla zmarłych z Róży – int. Róży św. o. Pio - ks. prob.

25.10. – sobota:
8:00 O zdrowie rodziców i dzieci z rodziny Wrzałka – ks. prob.
9:00 Katecheza dla dzieci I-Komunijnych; 13:00 spotkanie KSM-u w salce
17:30 Różaniec – ks. prob.
18:00 + mama Czesława Szczubełek i Rodzice z obojga stron - ks. prob.
26.10. – 30 Niedziela zwykła:
8:00 …………………………………………………………………. /int. wolna/ – ks. wik.
10:00 Za Parafian – ks. prob.
11:30 ++ za zmarłych rodziców Władysławę i Marcin Cierszewscy – ks. wik.; podczas Mszy
poświęcenie różańców dzieciom I-Komunijnym
18:00 + Bronisław Landowski – ks. prob.
Dodano: 19 10 2014 Autor: parafia
Ogłoszenia duszpasterskie od 12 do 19 października 2014 r. - 28 Tydzień zwykły
1. Dzisiaj XIV Dzień Papieski pt. „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie”; w całej Polsce zbiórka do puszek na Fundusz Papieski. Podczas Mszy św. o 10:00 i 11:30 zaśpiewają „Biedronki” z Tczewa, które będą rozprowadzać swoją płytę CD. Po Mszy św. wieczornej o g. 18:00 – czuwanie modlitewne ze św. Janem Pawłem II, zakończone Apelem Jasnogórskim. Apel Jasnogórski także 16 X o g. 21:00, który poprowadzi Grupa Modlitewna św. o. Pio.
2. Trwa miesiąc różańcowy. Matka Boża zaprasza nas do codziennego odmawiania różańca. Nabożeństwo różańcowe od poniedziałku do piątku włącznie dla dzieci w kościele o g. 16:30, a dla młodzieży i starszych codziennie o g. 17:30 (pół godziny przed Mszą św. wieczorną), różaniec także w niedziele o 7:30. Jedynie w poniedziałek różaniec po Mszy o g. 18:00 – w ramach procesji fatimskiej ulicami Os. Przylesie Nowe (strona przedszkola). Przynieśmy na procesję świece. Procesję prowadzą i ruchem kierują - strażacy z Koteż. Za odmówienie pięciu dziesiątków różańca można uzyskać odpust zupełny.
3. Pan Szafarz odwiedzi chorych dzisiaj oraz 19 X.
4. Dziękuję za ofiary złożone podczas sobotniej zbiórki na budowę kaplicy przedpogrzebowej – na zewnętrzne drzwi. Parafianom dziękuję za wszelką pomoc i składane z serca ofiary, a Skarbnikom za ich społeczną pracę.
5. Nauka do I-Komunii w sobotę 18 X o g. 9:00. Dzieci odbierają ziarenka do swojej planszy „Mój dar dla Pana Jezusa na I-Komunię św.”
6. Za tydzień o 13:30 chrzest; nauka do chrztu dla rodziców i chrzestnych w sobotę po Mszy o 18:00.
7. 14 X - Dzień Edukacji. Nauczycielom, pedagogom, wychowawcom i katechetom życzę wytrwałości w uczeniu i wychowywaniu młodego pokolenia.
8. W środę 15 X – wspom. św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła; w czwartek 16 X – św. Jadwigi Śląskiej, rocznica wyboru papieża św. Jana Pawła II; 5 rocz. śm. ostatniego biskupa chełmińskiego Mariana Przykuckiego; w piątek 17 X - św. Ignacego Antiocheńskiego, Biskupa i męczennika; w sobotę 18 X - święto św. Łukasza, Ewangelisty oraz dzień modlitw w int. służby zdrowia.
9. Wolna intencja mszalna – o g. 8:00 w sobotę.
10. 19-25 X Tydzień Misyjny; za tydzień kolekta misyjna oraz badanie praktyk religijnych – o pomoc w liczeniu proszę młodzież oraz członków Rady Duszpasterskiej – zapisy w zakrystii na poszczególne Msze św.
11. Prasa religijna: „Pielgrzym”, „Mały Pielgrzym”, „Droga”, „W Rodzinie”.
12. Spotkania Małżeńskie w dn. 7-9 XI 2014 r. w Pelplinie - szczegóły na plakacie. Rekolekcje poświęcone są pielęgnacji więzi małżeńskiej – dla małżeństw zgodnych, jak i przeżywających trudności.
13. W poniedziałek 20 X o g. 19:00 w plebanii – spotkanie dla pielgrzymów, którzy udadzą się do Fatimy i Lourdes w 2015 r. Na spotkaniu będzie przedstawiciel Biura Kaszub Travel. Nalaży przynieść zaliczkę: 1.000 zł.
14. Dekanat Starogardzki wraz ze wspólnotami religijnymi organizuje całotygodniowe Jerycho Różańcowe. Jest to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni od 20-27 X br. w wyznaczonych kościołach naszego miasta. W naszej parafii od wtorku 21 X (godz. 18:00) do środy 22 X (godz. 18:00). Modlić się będziemy w int. naszego miasta, Kościoła i Ojczyzny, za prześladowanych chrześcijan i o pokój na świecie i Ukrainie. Bardzo proszę, aby zapisywać się na wyłożonych na stolikach listach, w jakich godzinach przyjdziecie na to czuwanie. Szczególnie zachęcam grupy modlitewne (KSM, ministrantów, Żywy Różaniec, Grupę Modlitewną św. o. Pio, Gniazda Modlitwy dzieci). W czasie czuwania wyłożona będzie księga do zapisywania szczegółowych intencji, w których będzie odprawiona Msza św. na zakończenie czuwania w naszej parafii. Ofiary na tę Mszę prosimy wrzucać do skarbonek. Jedynie modlitwą, postem i pokutą można powstrzymać szalejące zło. Nie może Ciebie zabraknąć na tej adoracji.
Dodano: 12 10 2014 Autor: parafia

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Dalej >>